Poprawność językowa i jej kryteria

Innowacja jest to każdy element, który pojawia się w normie językowej, lub w systemie językowym. Innowacje wyróżniamy sporadyczne i jednostkowe, które występują w jednym tekście albo w kilku. Oceniamy je ze względu na to, czy przyczyniają się do lepszego pełnienia przez dany tekst jego funkcji. Kiedy rozpatrujemy jakąś nowość, która pojawia się w języku ze względu na kryterium wystarczalności możemy zapytać o to, czy jest ona nam potrzebna w dzisiejszym języku, czy może wypełnia jakąś lukę. Gdy jakiś wyraz bądź konstrukcja wyrazów czy też forma wyrazowa nie spełniają danego warunku, nie można uznać innowacji za funkcjonalnie uzasadnioną.

Ekonomia w języku

Kryterium ekonomiczności stosujemy wtedy, gdy pytamy czy gdy włączymy nową formę do normy językowej, przyczyni się ona do lepszego spełnienia przez dane teksty określonej funkcji. Ekonomiczne są wówczas wszystkie uproszczenia w odmianie wyrazów, usuwanie wyjątków, oraz dostosowywanie mniejszości form do ich większości jednego konkretnego typu. Sprzeczne z kryterium ekonomiczności będą takie innowacje, za pomocą których powstają formy zbytnio rozwlekłe, mnożą się wówczas formy wieloznaczne lub inaczej mówiąc wyjątkowe. Kryterium rozpowszechnienia głosi, iż do normy językowej mogą wejść takie elementy, które są rozpowszechnione na szeroką skalę w mowie różnych warstw społeczeństwa. Te zasady poprawności dotyczą głównie języka niemieckiego. Mówić po niemiecku to ciężka sprawa zwłaszcza, gdy należy to zrobić poprawnie, ponieważ błędne mówienie lub pisanie jest źle widziane przez społeczeństwo. Warto więc w celu podszkolenia języka pod kątem poprawności udać się na kurs języka niemieckiego, który szerzej przedstawi nam tę definicję, jaką jest poprawność językowa. W poprawnej mowie istotne jest, aby unikać wszelkich błędów językowych, które niestety będą ciągle występować, możemy je jedynie zminimalizować do takiego dopuszczalnego stopnia, który nie spowoduje, że nasza mowa będzie źle spostrzegana przez resztę obywateli tego kraju.

The following two tabs change content below.

Pio3rek

Hej! Jestem pasjonatem języka niemieckiego. Mimo iż nie ukończyłem studiów związanych z germanistyką - niemieckiego uczę się od ponad 10 lat! W wolnym czasie lubię pływać i uprawiać sport. Mam nadzieję, że mój czas poświęcony tej stronie nie pójdzie na marne!

2 myśli na temat “Poprawność językowa i jej kryteria

  1. Zarzuć jakieś czarne tło 😛

Dodaj komentarz

Imię *
E-mail *
Strona www